Energia elektryczna to jedno z największych odkryć ludzkości.
Wiele dziedzin z gałęzi przemysłu oraz nauki znacznie przyśpieszyło lub nawet zapoczątkowało swój rozwój wraz z jej odkryciem. Z roku na rok zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrasta. Nie tylko w gospodarstwach domowych, ale także w zakładach produkcyjnych. Postępująca mechanizacja oraz komputeryzacja procesu produkcji generuje coraz większe zapotrzebowanie energetyczne. Szacuje się, że do 2050 roku zapotrzebowanie na prąd będzie dwukrotnie większe niż obecne.

Zapotrzebowanie firm na energię elektryczną.
Aby zapobiec brakom w dostawach energii, a także obniżyć swoje comiesięczne rachunki coraz więcej firm decyduje się na montaż paneli fotowoltaicznych. Z początkiem 2021 r. w Polsce weszła tzw. opłata mocowa. Można powiedzieć, że jest to nowy podatek nałożony na wszystkich konsumentów. Najbardziej dotyka on jednak kieszeni przedsiębiorców. Zwiększone zostają stawki za zużycie prądu w godzinach od 7.00 do 22.00. Przedsiębiorca zapłaci nawet 0,0762 PLN za każdą kWh. W skali rocznej generuje to bardzo wysokie kwoty. Dobrym rozwiązaniem wydaje się więc zainwestowanie w fotowoltaikę, która nie tylko umożliwi produkcję własnego prądu, ale także obniży ogólne koszty funkcjonowania zakładu.

Prosument czyli kto?
Od 2019 r. przedsiębiorcy posiadający nawet małe instalacje fotowoltaiczne mogą zostać prosumentami. Słowo to powstało wyniku połączenia wyrazów: konsument oraz producent. Prosument to osoba, która produkuje energie elektryczną ze źródeł odnawialnych będąc jednocześnie jej konsumentem. Szczegółowo mówi o tym ustawa OZE. Nadwyżki energetyczne można następnie oddać z korzyścią do sieci energetycznej.

Troska o przyszłość
Oprócz ewidentnych korzyści finansowych płynących z instalacji systemu fotowoltaiki, nie mniej ważną kwestią jest jej wpływ na środowisko naturalne. Energia wytwarzana ze źródeł odnawialnych to nie chwilowa moda. To myślenie perspektywiczne. Każdy z nas jest odpowiedzialny za świat w którym żyje, oraz za to, co pozostawi następnym pokoleniom. Firma Inextech pragnie prowadzić swoją działalność w przyjaźni z naturą. Dlatego w 2021 r. podjęła decyzję o montażu paneli słonecznych. 16 lipca 2021 roku niemal cały dach został pokryty panelami PV. Zapraszamy do fotorelacji z tego wydarzenia.