Inwestycja w instalację fotowoltaiczną w 2021 roku okazała się bardzo trafna i przyniosła naszej firmie wymierne korzyści. Ze względu na rozwój naszego parku maszynowego i przewidywane większe zapotrzebowanie na energię elektryczną planujemy rozbudowę naszej 50 kWp instalacji fotowoltaicznej do możliwości produkcyjnych na poziomie 115 kWp.
O efektach naszej inwestycji będziemy informować w kolejnych wpisach.